Fri frakt från 200 KR

Betala med

info@onlineflugor.se

öringfiske flugfiske hitta öringen

Öringfiske – Tips & råd för att hitta öringen

Lär dig läsa strömmande vatten

Med erfarenhet kommer förmågan att att läsa vattnet, att kunna fokusera sitt öringfiske på de partier av ett strömmande vatten som rimligtvis bör ge störst chans till utdelning. Med tiden förstår man hur och varför fisken väljer sina ståndplatser. Denna kunskap kan bli helt avgörande för ett framgångsrikt öringfiske. För fiskar du där det inte finns någon fisk spelar saker som kastlängd, presentation eller vilken fluga du väljer ingen som helst roll.

Men att läsa vattnet är ingen exakt vetenskap, öringen kommer ständigt överraska dig.

Förutsättningarna kommer ständigt att förändras, en plats som brukar hålla fisk en tid på året behöver inte nödvändigtvis göra det hela säsongen. Väder och vind, högvatten och lågvatten etc kommer att påverka hur fisken beter sig, och var du hittar den.

Men det finns en del grundläggande tips som kommer hjälpa dig i ditt öringfiske och göra att du oftare hittar rätt.

Öringens behov

De flesta öringarna fångas i vatten med ett djup på mellan 0,3 till 1,5 meter. Är vattnet grundare blir fisken för utsatt för fara eftersom skyddet från ovan blir för dåligt. Är vattnet djupare sprids födan som kommer med strömmen över en för stor yta för att det ska bli ett effektivt ställe för öringen att stå på. Djupt vatten rör sig ofta för långsamt för att producera en tillräcklig strid ström av föda.

öringfiske stenar strömmande vatten flugfiske onlineflugor
Ett grundläggande behov för öringen är skydd från strömmen

Skydd från strömmen är ett grundläggande behov för öringen och kan ge mycket vägledning i ditt öringfiske.

Den bästa utgångspunkten vid öringfiske är att fundera över var fisken kan maximera sitt födointag med minsta möjliga ansträngning. Alltså där fisken kan stå så still som möjligt och då och då flytta sig minimalt för att fånga något som kommer med strömmen eller stiga för att ta ett byte som flyter i ytan. 

För att hitta dessa ställen är det bra att lära sig urskilja driftlinjerna, det som ser ut som sömmar mellan två vattenmassor som rör sig i olika hastighet.

Du hittar ofta öringen i det lite grundare och långsammare vattnet vid sidan av den snabbare huvudfåran i en ström. Där kan öringen spara energi genom att stå i det långsammare vattnet, men snabbt få tillgång till all föda som kommer farande i det snabbare vattnet.

Bubblorna och skummet på ytan kan ge dig ledtrådar om hur strömmen rör sig och hur vattenmassorna påverkar varandra. Eftersom öringens byten ofta är helt utelämnade till att följa med strömmen bör de rimligtvis ta ungefär samma väg och hamna på samma ställen som bubblorna och skummet.ditt öringfiske

Hitta bra ståndplatser

Håll utkik efter strukturella förändringar i strömmen, de mest uppenbara är stenar som är så stora att de syns över vattenytan. Dessa stenar påverkar hur vattenmassorna rör sig och kan skapa gynnsamma ståndplatser för öringen. Eftersom stenar bromsar vattnet och skapar fickor av vatten där fisken kan stå utan för stor ansträngning. Ofta får man höra att platsen precis bakom en större sten håller fisk, men framför stenen eller vid sidan av den kan faktiskt vara mer fördelaktiga platser för öringen eftersom den då får betydligt bättre uppsikt över vad som kommer med strömmen.

öring fiskeflugor flugfiske
En öring som söker skydd från strömmen.

Även en mindre sten eller formation av mindre stenar kan skapa skydd från strömmen och ge fisken en bra ståndplats. Dessa strukturer som inte sticker upp över ytan är självklart mycket svårare att hitta men kan skapa förändringar på ytan som skvallrar om att de finns där. Ofta i form av ett blankare lugnare område följt av mer turbulent vatten nedströms.

öringfiske Bäcksländor flugfiske onlineflugor
Två bäcksländor som vilar på en trädstam

Ett träd som fallit ner över strömmen kan vara en bra ståndplats för öringen, speciellt om det når hela vägen ner till botten. Då kan trädet både skapa skydd från strömmen och skydd från faror.

Där det finns gott om död ved finns det också gott om föda för fiskar. Runt trädstammar bildas en varierad botten och växtlighet där många arter av insekter trivs. Det blir ett en bra plats för insekter att omvandlas från larv till vuxen individ. På den döda veden i vattnet lever t.ex. dagsländelarver och bäcksländelarver. Dessa platser drar till sig mycket småfisk vilket i sin tur lockar till sig de stora öringarna.

Öringen kan stå mycket närmare än du tror

öringfiske strandbank strömmande vatten flugfiske onlineflugor
En oregelbunden strandbank kan skapa bra ståndplatser

Vid öringfiske tycks många tro att fisken ofta står mitt i strömmen, samt att den andra sidan av strömmen av någon anledning alltid håller mer fisk. De sätter genast igång att vada ut och börjar med att skrämma bort potentiell fångst. Börja alltid med att fiska av området närmast dig.

Vattnet nära strandbanken har ofta ett mer lagom djup och inte lika stark ström som mitt i vattendraget. Det gör det till en bra ståndplats för en hungrig öring. Desto grundare en öring står desto större chans är det att den är på jakt efter föda, eftersom den inte annars skulle utsätta sig för faran som grunt vatten kan innebära. Därför har du ofta större chans på öring som står relativ grunt än på de som sökt skydd av djupt vatten.

En strandbank med oregelbunden kant, överhäng eller vegetationen som sträcker sig ut över vattnet ger öringen skugga och skydd från ovan. Där ett träd hänger ut över vattnet kan fisken stå. Vegetationen bidrar till ett rikt insektliv och landinsekter kan ramla ner från grenarna och lövverket och hamna på ytan.

Öringen gillar kontraster

Leta efter kontraster, snabb ström som möter långsam. Ström som möter motstånd, t.ex i form av en sten. Djupt vatten som möter grunt, färgskillnader på botten som indikerar struktur och nivåskillnader. Leta efter förändringar i strandbanken, ett nedfallet träd eller en rotvälta.

Här hittar du öringen.

Skitfiske!

De fiskeflugor som fungerar bra på öring hittar du här: öringflugor

Lär dig mer om öringen hos Sportfiskarna

Fri frakt från

200 kr

Snabba leveranser

2-4 arbetsdagar

Hög kvalitet

Till låga priser

Säkert via Klarna

Faktura / MasterCard / Visa