Flugor

Hos Onlineflugor hittar flugor inom kategorierna öringflugor, havsöringsflugor, regnbågsflugor och harrflugor. Vi har ett med omsorg kurerat utbud av kvalitetsflugor i form av torrflugor, nymfer och streamers. Men också mer okonventionella flugor så som Boobys, Blobs och Fabs. 

Det ligger mycket tanke bakom vårt utbud. Vår affärside bygger inte på att ha flest mönster. Utan att med omsorg välja de flugor vi själva haft framgång med, etablerade klassiker eller nya spännande flugor.

Filtrera produkter

Visar 1–12 av 70 resultat

Flugor

En viktig och ibland helt avgörande del av flugfisket är flugorna, och att välja rätt fluga vid rätt tillfälle. Men vid en första anblick kan det förefalla svårt att välja fluga, och veta vilka flugor du ska köpa. Det finns tusentals om inte miljontals olika flugmönster. Det finns flugor för alla tänkbara fiskarter, årstider och platser.

Olika typer av flugor

Generellt kan man dela upp flugor för öring, harr och regnbåge i kategorierna, torrflugor, nymfer, streamers och våtflugor. Men detta får ses som en relativt grov indelning då flera flugmönster angränsar till flera kategorier. Och en del mer moderna flugtyper inte riktigt passar in i de traditionella kategorierna.

Torrflugor

Torrflugor är den enda typen av fluga som fiskas ovanför vattenytan. De flyter helt enkelt, och imiterar insekter som landat på ytan, kläcks i vattnet eller som har fallit i. Torrflugor kan imitera allt från sländor, myggor och knott till myror och getingar. Även om torrflugor är skapade för att flyta kan man behöva förstärka och förlänga flugans flytegenskaper genom att impregnera eller fetta in flugan.

Här hittar du våra torrflugor

Nymfer

Nymfen är de flugor som efterliknar ett tidigt stadie i vattenlevande insekters liv, insekter som inte har kläckts än eller håller på att kläckas. Många vattenlevande insekter börjar sin livscykel som nymf och eftersom de finns i stora mängder och är relativt matiga, utgör de en viktig matkälla både i strömmande och stilla vatten. Öring, harr och regnbåge hittar större delen av sin föda under vattenytan. Upp till 80-90% faktiskt. Så nymfer bör vara ett självklart inslag i flugboxen. Många nymfer är förtyngda för att snabbare komma ner till fisken.

Här hittar du våra nymfer

Streamers

En streamer är en fluga som framför allt ska imitera småfisk. Men kan också imitera t.ex iglar och kräftdjur. Streamers finns i alla möjliga varianter och storlekar. Från små till riktigt stora ledade med flera krokar. Streamers är ofta förtyngda för att snabbare komma ner till önskat djup. Förtyngningen kan också påverka flugans rörelsemönster. En streamer som är förtyngd med t.ex en conehead får en mer jiggande gång eftersom den dyker huvudstupa.

Här hittar du våra streamers

Våtflugor

Våtflugor imiterar vanligtvis fiskyngel, ett kräft eller räkdjur, eller en drunknad insekt. Våtflugor är klassiska flugor och en traditionell beteckning av flugor som fiskas under vattnet. 

Imitationsflugor och attraktionsflugor

Generellt kan man dela upp flugor i imitationsflugor och attraktionsflugor, där imitationsflugor avser att imitera fiskens faktiska föda, ”match the hatch” är ett uttryck som kommer ifrån att försöka matcha flugan med vad som kläcker för tillfället. Men har kommit att bli en mer generell term för att så nära som möjligt imitera vad fisken jagar, oavsett flugtyp.

Attraktionsflugor saknar motstycke bland fiskens naturliga föda och är avsedd att genom färg, form och rörelsemönster trigga något hos fisken som gör att den hugger.